भाग – १ | Starting your investment journey in Marathi | Finance | CA Rachana Ranade

आज आपल्या channel चा पहिला video. हा channel का सुरू केला? हया channel मधून आपण काय शिकणार आहोत? अक्षयतृतीयेच महत्व काय? हया सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्यायला video शेवट पर्यंत बघा! Facebook► https://social.rachanaranade.com/Facebook Telegram ►https://social.rachanaranade.com/Telegram Instagram► https://instagram.com/ca_rachanaranade?utm_medium=copy_link Twitter► https://social.rachanaranade.com/twitter Linkedin► https://bit.ly/CARRLinkedin #CARachanaRanade #CARachanaRanadeMarathi #StockMarket source